Vizita Black Sea Services Constanţa 2022

În data de 21 iunie 2022 am vizitat două remorchere ale firmei Black Sea Services S.R.L pentru efectuarea unei informări practice și dobândirea competențelor profesionale din domeniul maritim. Explicaţiile au fost date dual, atât în limba română cât și în limba engleză. 

Vizita a reprezentat o experienţă nouă, plăcută şi foarte utila pentru studenții AG 187 ai Universității Maritime din Constanța. 

Vom continua cu alte experiente noi și interesante!

               

    

  
 
 
  

   

           

Last modified: Wednesday, 6 July 2022, 6:43 PM